ADOS-2

Mimo, że dla wielu z nas autyzm jest zaburzeniem mocno tajemniczym lub wręcz obcym, warto poświęcić mu nieco uwagi. Na każdym kroku możemy bowiem spotkać osobę z tą konkretną przypadłością. Powszechnie przyjętym na świecie standardem pozwalającym na diagnozę autyzmu jest ADOS-2. Jest to specjalny protokół obserwacji objawów autyzmu, który pozwala na wykrycie pewnych nieprawidłowości zarówno u dzieci, młodzieży, jak i u osób dorosłych.

Czym właściwie jest ADOS-2?


ADOS-2 to specjalne badanie, które zyskało swe powszechne zastosowanie niemal na całym świecie. To wielowymiarowy test psychologiczny pozwalający na zweryfikowanie czy u konkretnej osoby występują objawy wskazujące na autyzm. To, w jaki sposób prowadzone jest badanie zależy przede wszystkim od wieku pacjenta. W przypadku dzieci test opiera się w głównej mierze na obserwacji zachowań w trakcie ukierunkowanych aktywności. Weryfikowane jest jego funkcjonowanie oraz na przykład sposób nawiązywania interakcji i relacji.

Nieco inaczej przebiega badanie nastolatków i osób dorosłych. W tym przypadku analiza polega przede wszystkim na przeprowadzeniu rozmowy na różne tematy, które zostały ściśle określone w instrukcji. Badanie ADOS-2 trwa z reguły około 1 godziny. Pozwala w głównej mierze określić, w jaki sposób pacjent angażuje się w komunikację i interakcje społeczne, a także w jaki sposób posługuje się swoją wyobraźnią. To, w jaki sposób badana osoba nawiązuje kontakty z drugą osobą pozwala zaobserwować czy w jej zachowaniu pojawiają się elementy, które w pewnych aspektach odbiegają od normy.

Badanie ADOS-2 wymaga bezpośredniego kontaktu pacjenta ze specjalistą, dlatego w dobie pracy zdalnej, akurat to badanie nie może być przeprowadzone online. Obserwacje mogą być prowadzone tylko podczas wizyty stacjonarnej. Wykonane badanie kończy się wydaniem profesjonalnej opinii certyfikowanego diagnosty, a otrzymany dokument spełnia wymogi placówek, takich jak na przykład poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy też komisje ds. nauczania indywidualnego.