Diagnoza Psychoedukacyjna (PEP-3-PL)

Nie jest żadną tajemnicą, że każde dziecko rozwija się w nieco inny sposób oraz w różnym czasie. Aby móc we właściwy sposób skontrolować poziom rozwoju naszej pociechy, opracowano specjalny test o nazwie PEP-3-PL. Jego zadaniem jest określenie poziomu rozwoju dziecka na tle dzieci rozwijających się typowo, a także porównanie wieku biologicznego dziecka z jego wiekiem rozwojowym. Ponadto przygotowany test pomaga ocenić skuteczność podjętych interwencji terapeutycznych. Przygotowane narzędzie jest zatem bardzo pomocne przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych.

Diagnoza psychoedukacyjna – na czym polega?


Realizowana diagnoza psychoedukacyjna składa się z kilku części. Pierwszą z nich jest wywiad z opiekunem dziecka, który wskazuje zauważalne problemy z funkcjonowaniem dziecka. Przygotowany kwestionariusz zawiera dane dotyczące przede wszystkim problemów z zachowaniem dziecka, a także z jego samodzielnością. Oprócz tego dane dotyczą również jego zainteresowań oraz informacji na temat zachowania adaptacyjnego. Pozyskane w ten sposób wiadomości pozwolą na ocenę zachowań, które występują przede wszystkim w warunkach domowych.

Test PEP-3-PL


Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem lub opiekunem dziecka, przechodzi się do bardziej praktycznego testu. Tutaj dziecko ma do wykonania serię ćwiczeń i zadań badających poziom rozwoju jego zdolności i umiejętności. Podczas badania dokładnie obserwuje się jego zachowanie. Dopiero całościowe spojrzenie na badanie umożliwia określenie mocnych i słabych stron dziecka. Charakter przeprowadzanego badania powoduje, że jest ono pomocne przede wszystkim w przypadku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, choć może być skuteczne także przy diagnozie dzieci z innymi zaburzeniami. Badanie PEP-3-PL jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. To właśnie wówczas można zaobserwować niepokojące sygnały, które dzięki wykonanemu testowi będą wykryte i stopniowo eliminowane przy współpracy z odpowiednimi specjalistami.