Metody terapii ESDM

Mimo, że ostatnimi czasy nauka poszła bardzo mocno do przodu i coraz więcej wiemy o ludzkim organizmie, to jednak zdarzają się sytuacje, gdy pewnego rodzaju zaburzenia są dla nas nadal tajemnicą. Wspomnieć w tym miejscu należy chociażby o autyzmie. Jest to zaburzenie neurorozwojowe, które objawia się przede wszystkim problemami w komunikacji społecznej oraz ograniczonymi i powtarzającymi się zachowaniami. Na przestrzeni lat powstało wiele terapii, których zadaniem jest wspieranie rozwoju zachowań społecznych i komunikacyjnych. Wspomnieć w tym miejscu należy przede wszystkim o terapii ESDM.Terapia ESDM – czym właściwie jest?Pełna nazwa terapii ESDM to Early Start Denver Model i stanowi aktualnie jedną z najbardziej obiecujących metod w terapii małych dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Jest ona wykorzystywana niemal na całym świecie. W Polsce ta konkretna terapia dopiero wchodzi do powszechnego użytku, jednak jak można przewidywać, w bardzo krótkim czasie może stać się podstawą w diagnozie i terapii dzieci z ASD. Metoda ta jest wykorzystywana w przypadku dzieci w wieku od 12 miesięcy do 5 lat. Zajęcia są prowadzone przez przeszkolonych specjalistów. Możliwe jest również prowadzenie zajęć w domu. Zalecane jest, by rodzice poddali się szkoleniu, a przynajmniej uczestniczyli w sesjach z dzieckiem i terapeutą. Tylko dzięki temu terapia może przynieść oczekiwane rezultaty. Głównym celem terapii jest aktywowanie zachowań społecznych i komunikacyjnych dziecka. Dzięki temu zyska ono swobodę w komunikacji nie tylko ze swoimi najbliższymi, ale również ze swoimi rówieśnikami. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przebieg terapii jest nieustannie monitorowany, dzięki czemu możliwe jest obserwowanie bieżących zmian. Jak pokazują przeprowadzone badania, prowadzona terapia może przynieść bardzo zadowalające rezultaty. W niektórych przypadkach dzieci poprawiają swoją inteligencję oraz umiejętności językowe.