doktor nauk społecznych
Joanna Buława-Halasz

pedagog rewalidacyjny i korekcyjny, certyfikowany diagnosta ADOS-2, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, trenerka umiejętności społecznych

magister
Łukasz Halasz

dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Akademia Słonia Trąbalskiego" w Szczecinie, pedagog rewalidacyjny i korekcyjny, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, diagnosta i terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej