Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Pedagogiczno-Psychologiczne Buława & Halasz z siedzibą Szczecinie, przy ul. J. Tuwima 2, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Pedagogiczno-Psychologiczne Buława & Halasz z siedzibą Szczecinie, przy ul. J. Tuwima 2, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość.