Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka czyli WWRD (lub WWR)


  • Działamy na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
  • WWRD to bezpłatne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. To diagnoza, terapia i ewaluacja prowadzona przez specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów itp.). 
  • Podstawą objęcia dziecka tą formą wsparcia jest dokument "Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" wydany przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  
  • Dziecko nie musi uczęszczać do nas do punktu przedszkolnego, aby zostało objęte wspomaganiem. W zasadzie to nigdzie nie musi uczęszczać (może, ale nie musi) - my możemy przyjechać z pomocą do domu.
  • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania (w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia), mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
  • ZADZWOŃ do nas i zapytaj o szczegóły.