Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka czyli WWRD (lub WWR)


Każdemu rodzicowi zależy, aby jego dziecko rozwijało się w odpowiedni sposób. Zdarzają się jednak sytuacje, że do jego właściwego rozwoju konieczne jest zaczerpnięcie porady psychologiczno-pedagogicznej, gdyż pojawiły się pewne niepokojące symptomy. Prowadzone przez nas Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia pewnych nieprawidłowości aż do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Ze swojej strony zapewniamy specjalistyczną diagnozę, terapię oraz ewaluację. W swojej kadrze posiadamy pedagogów, psychologów i logopedów, co gwarantuje fachowe podejście do każdego dziecka.

Co powinno zwrócić naszą uwagę?


Istnieje co najmniej kilka aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas obserwacji swojego dziecka w domu. Należą do nich:
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • problemy z koncentracją,
 • słaba równowaga,
 • trudności w czynnościach manualnych,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • nierozumienie prostych poleceń,
 • nienawiązywanie kontaktów,
To tylko przykład zachowań, które powinny zwrócić naszą uwagę.

Jak zajęcia w ramach WWRD mogą pomóc dziecku?


Zajęcia z cyklu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się kilka razy w miesiącu. Ich zadaniem jest stworzenie takich warunków wokół malucha, by mógł on we właściwy sposób reagować na wszelkie bodźce. Terapia jest prowadzona na kilku poziomach, z których wspomnieć należy przede wszystkim o logopedii, neurologopedii, fizjoterapii, integracji sensorycznej, terapii ręki, terapii pedagogicznej, a także terapii psychologicznej.

Dzięki prowadzonym działaniom dzieci stają się bardziej sprawne ruchowo i dojrzalsze emocjonalnie. Oprócz tego są gotowe do przebywania w nowym (nieznanym) otoczeniu, co pozwala im nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Wszystko to powoduje, że ostatecznie są znacznie lepiej przygotowane nie tylko do życia społecznego, ale także do prowadzenia efektywniejszej nauki w szkole poprzez wyeliminowanie niesprzyjających bodźców.

Czym dokładnie się zajmujemy?


Zadaniem naszego zespołu jest przede wszystkim ustalenie działań potrzebnych do zapewnienia dziecku odpowiedniego rozwoju. Działania te są ustalane w głównej mierze na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Oprócz tego zajmujemy się również opracowaniem i realizacją indywidualnego programu wczesnego wspomagania, a także analizowaniem skuteczności prowadzonej terapii. Prowadzone obserwacje pozwolą na planowanie dalszych działań zmierzających do właściwego rozwoju dziecka.

W swojej placówce posiadamy wszystkie niezbędne akcesoria, materiały i pomoce, które umożliwiają prowadzenie zajęć terapeutycznych. Znakomicie przygotowana do pracy kadra sprawia, że dzieci w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym czują się bardzo komfortowo i bezpiecznie.

 • Działamy na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 • WWRD to bezpłatne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. To diagnoza, terapia i ewaluacja prowadzona przez specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów itp.). 
 • Podstawą objęcia dziecka tą formą wsparcia jest dokument "Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" wydany przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  
 • Dziecko nie musi uczęszczać do nas do punktu przedszkolnego, aby zostało objęte wspomaganiem. W zasadzie to nigdzie nie musi uczęszczać (może, ale nie musi) - my możemy przyjechać z pomocą do domu.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania (w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia), mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 • ZADZWOŃ do nas i zapytaj o szczegóły.