DIAGNOZA I TERAPIA

Oferujemy szeroki zakres diagnoz oraz zajęć edukacyjno-terapeutycznych:Nazwa usługi                       

Cena

Sesja

Wstępne konsultacje dla Rodziców/Opiekunów

bezpłatnie


Konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców

130 zł

60 min.

Obserwacja dziecka w przedszkolu/ szkole

150 zł

60 min.

Konsultacja seksuologiczna

120 zł

60 min.

ADOS-2 (obserwacja do diagnozy autyzmu)

400 zł

60 min. badania + raport pisemny +
60 min. omówienie

PEP-3-PL (diagnoza funkcjonalna dzieci)

400 zł

120 min. badania + raport pisemny + 60 min. omówienie

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

350 zł

120 min. + 60 min. omówienie

Terapia Metodą Integracji Sensorycznej (SI)

90 zł

60 min.

Terapia pedagogiczna

80 zł

40 zł

60 min.

30 min.

Terapia psychologiczna (stałe spotkania)

100 zł

60 min.

Terapia ręki

80 zł

60 min.

Terapia trudnych zachowań

80 zł              

60 min.

TUS - Trening umiejętności społecznych 

(stałe spotkania 1. raz w tygodniu)

Indywidualne 80 zł 

Grupowe 50 zł     


60 min.

 

Zajęcia rewalidacyjne

80 zł

60 min.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

80 zł

60 min.

Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze

80 zł

60 min.

Terapia logopedyczna

80 zł

40 zł

60 min.

30 min.

Wczesna rehabilitacja wzroku

120

60 min.

Mediacja rodzinna

150

60 min.

ASRS (Kwestionariusz do diagnozy autyzmu)  200             15 min. + omówienie

Terapia metodą Tomatisa