DIAGNOZA I TERAPIA

W naszym Centrum Pedagogiczno-Psychologicznym oferujemy szeroki zakres diagnoz i dopasowanych do potrzeb dzieci zajęć terapeutycznych. Zgłaszający się do nas z pociechami Rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie profesjonalnego i zaangażowanego zespołu, doświadczonego w pracy z najmłodszymi z różnymi zaburzeniami oraz deficytami.

Diagnoza integracji sensorycznej i zaburzeń ze spektrum autyzmu


Trafnie postawiona diagnoza to podstawa i początek drogi prowadzącej do poprawy komfortu życia. Rodziców szukających pomocy zapraszamy do naszego Centrum Pedagogiczno-Psychologicznego, w którym prowadzimy konsultacje, obserwacje oraz terapie. Diagnozujemy m.in. dzieci z podejrzeniem zaburzonego rozwoju integracji sensorycznej (SI) oraz spektrum autyzmu. Nasze doświadczenie, wiedza oraz podejście do podopiecznych pozwalają nam na wyciąganie trafnych wniosków, które stają się podstawą do dalszych działań.

Diagnoza SI czy zaburzeń ze spektrum autyzmu to wielka odpowiedzialność i zadanie, do którego podchodzimy za każdym razem z należytą starannością, wnikliwością i troską. Prowadzone przez nas obserwacje dają odpowiedź na wiele pytań Rodziców, którzy dzięki naszej pomocy mogą wdrożyć odpowiednią terapię, pomagając dziecku w pracy nad deficytami. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego! Chętnie opowiemy więcej i bardziej szczegółowo o tym, jak możemy Państwu pomóc i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby otoczyć Waszą rodzinę opieką, jakiej potrzebujecie.

Oferujemy szeroki zakres diagnoz oraz zajęć edukacyjno-terapeutycznych:Nazwa usługi                       

Cena

Sesja

Wstępne konsultacje dla Rodziców/Opiekunów

bezpłatnie


Konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców

130 zł

60 min.

Obserwacja dziecka w przedszkolu/ szkole

150 zł

60 min.

Konsultacja seksuologiczna

120 zł

60 min.

ADOS-2 (obserwacja do diagnozy autyzmu)

500 zł

60 min. badania + raport pisemny +
60 min. omówienie

PEP-3-PL (diagnoza funkcjonalna dzieci)

400 zł

120 min. badania + raport pisemny + 60 min. omówienie

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

400 zł

120 min. + 60 min. omówienie

Terapia Metodą Integracji Sensorycznej (SI)

100 zł

60 min.

Terapia pedagogiczna

90 zł

45 zł

60 min.

30 min.

Terapia psychologiczna (stałe spotkania)

100 zł

60 min.

Terapia ręki

90 zł

60 min.

Terapia trudnych zachowań

90zł              

60 min.

TUS - Trening umiejętności społecznych 

(stałe spotkania 1. raz w tygodniu)

Indywidualne 90 zł 

Grupowe 50 zł     


60 min.

 

Zajęcia rewalidacyjne

90 zł

60 min.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

90 zł

60 min.

Zajęcia edukacyjno-wyrównawcze

90 zł

60 min.

Terapia logopedyczna

90 zł

45 zł

60 min.

30 min.

Wczesna rehabilitacja wzroku

120 zł

60 min.

Mediacja rodzinna

150 zł

60 min.

Diagnoza dysleksji                   400 zł             60 min.
Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego      400 zł            60 min.
Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego        50 zł             30 min.