Cennik


Nazwa usługi

Cena

Sesja

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Akademia Słonia Trąbalskiego”

za darmo dla dzieci z niepełnosprawnością; dla dzieci bez dokumentów z PPP 1200 zł


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

za darmo dla dzieci z niepełnosprawnością (w Centrum lub w domu na terenie gminy Szczecin)


Wstępne konsultacje dla Rodziców/Opiekunów

bezpłatnie


Konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców

150 zł

60 min.

Obserwacja dziecka w Centrum

120 zł

60 min.

Obserwacja dziecka w przedszkolu/ szkole

180 zł

60 min.

Konsultacja seksuologiczna

150 zł

60 min.

ADOS-2 (obserwacja do diagnozy zaburzenia ze spektrum autyzmu)

650 zł

badanie (60 min.) + raport pisemny +
omówienie (60 min.)

PEP-3-PL (diagnoza psychoedukcyjna)

500 zł

badanie (ok. 120 min.) + raport pisemny +
omówienie (60 min.)

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

450 zł

badanie (120 min.) + raport pisemny +
omówienie (60 min.)

Terapia Metodą Integracji Sensorycznej (SI)

120 zł

60 min.

Terapia pedagogiczna
(zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, edukacyjno-wyrównawcze)

110 zł

55 zł

60 min.

30 min.

Terapia psychologiczna (stałe spotkania)

120 zł

60 min.

Terapia ręki

110 zł

60 min.

Terapia trudnych zachowań

110 zł

60 min.

TUS - Trening umiejętności społecznych (stałe spotkania 1. raz w tygodniu)

Indywidualne 110 zł

Grupowe 55 zł

60 min.


Terapia logopedyczna

110 zł

55 zł

60 min.

30 min.

Mediacja rodzinna

150

60 min.

Diagnoza dysleksji                   

400 zł            

60 min.

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego                   

400 zł

60 min.

Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego                     

55 zł

30 min.

Fizjoterapia / rehabilitacja ruchowa dziecięca

55 zł

30 min.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci

55 zł

30 min.