Terapeutyczny Punkt Przedszkolny
"Akademia Słonia Trąbalskiego"

Nasz punkt przedszkolny jest zupełnie darmowy dla dzieci z niepełnosprawnościami, które posiadają dwa dokumenty z rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dzieci otrzymują ubezpieczenie, wszystkie materiały plastyczne i dydaktyczne, a także obiady. 

Dla dzieci, które nie posiadają ww. dokumentów, odpłatność za punkt wynosi 1000 zł miesięcznie.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 16:30. Skierowane są do dzieci w wieku 2,5 - 5 lat w tzw. normie rozwojowej, jak i dzieci z wszelkimi trudnościami rozwojowymi spełniającymi podstawowe kryteria pracy w małej grupie, jak i z trudnościami adaptacyjnymi w zwykłym przedszkolu.

Są to zajęcia dla dzieci, których rodzice chcą zadbać o ich prawidłowy i wszechstronny rozwój, któremu sprzyja mała grupa oraz opieka nauczycieli-terapeutów. Jest to dla nich najlepsza propozycja na lepszy start i przygotowanie do życia w grupie społecznej i przyszłej edukacji szkolnej.

Uczymy samodzielności i przestrzegania zasad obowiązujących w grupie oraz dajemy możliwość nawiązywania przyjaźni rówieśniczych. Praca odbywa się w małej grupie (3-8 os.) o stałych porach, a zajęcia dostosowane są do potrzeb dzieci i ich możliwości rozwojowych. Daje to naszym wychowankom poczucie bezpieczeństwa i ogromne możliwości sprawstwa, niezbędne do prawidłowego rozwoju psychofizycznego.

Nauczyciele-terapeuci prowadzący grupę w dużej mierze wykorzystują podczas pracy elementy różnych metod i terapii stymulujących rozwój dzieci zdrowych i z trudnościami rozwojowymi. Są to między innymi takie metody, jak:
 • program TEACCH prof. Erica Schoplera,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • integracja sensoryczna,
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • pedagogika zabawy,
 • integracja odruchów pierwotnych wg S. Godard,
 • programy aktywności M. i Ch. Knillów (Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja),
 • terapia ręki,
 • psychomotoryka,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki,
 • ćwiczenia logopedyczne,
 • arteterapia,
 • metoda Carla Orffa,
 • rytmika wg E. J. Dalcroze'a.
KADRA
Jesteśmy pedagogami specjalnymi, terapeutami integracji sensorycznej, specjalistami od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

WYŻYWIENIE
Podczas zajęć przewidziane są wspólne posiłki, które dają możliwość stymulacji funkcji pokarmowych istotnych dla prawidłowego rozwoju mowy (tj.: odgryzanie, żucie, połykanie, picie z kubeczka) oraz są okazją do nauki samodzielności i dobrego zachowania przy stole.

RAMOWY PLAN DNIA
Zajęcia codziennie przebiegają wg tego samego planu dnia, co daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Uwzględnia on wszystkie wymagania zdrowotne i higieniczne, jak również dostosowany jest do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju:

I Powitanie
II Drugie śniadanie
III Zajęcia rozwojowe:
1)     edukacyjne,
2)     plastyczne,
3)     muzyczne,
4)     ruchowe.
IV Obiad
V Swobodna zabawa
VI Zajęcia w naszym ogrodzie, spacer.
VII Podwieczorek
VIII Relaksacja, słuchanie bajek
IX Pożegnanie

UWAGA! Dla dzieci uczęszczających do grupy istnieje możliwość wykupienia indywidualnych zajęć terapeutycznych z oferty Centrum Pedagogiczno-Psychologicznego Buława & Halasz. Na powyższe zajęcia odbywające się w czasie pracy grupy (8:00 - 15:00) udzielamy 40% zniżki.