mgr Łukasz Halasz

Wykształcenie:
  • Studia magisterskie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i korekcyjna (Uniwersytet Szczeciński).
  • Studia podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (WSH TWP w Szczecinie).
Doświadczenie zawodowe:
  • współzałożyciel działającego w latach 2012-2021 Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka MANUfaktura w Szczecinie;
  • 2009 - 2014 - nauczyciel terapeuta w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia w Szczecinie;
  • 2009 – 2010 - terapeuta osób autystycznych w Krajowym Towarzystwie Autyzmu Oddział w Szczecinie;
  • 2007 - praktyka pedagogiczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzcielu;
  • 2006 - praktyka pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 6 im. H. Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu.
Ukończone szkolenia, kursy, warsztaty:
- "Terapia metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny",
- „Dotyk i Ruch” wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- „Metody Stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycznych”,
- „Metody Dobrego Startu” (cz. I.) (Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku),
- Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)”,
- „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” (III stopnie) (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie),
- kurs II° Integracji Sensorycznej wg J. Ayers (Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie),
- „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”,
- Terapia ręki I-go stopnia,
- Szkolenie "Terapia Opóźnienia Neurorozwojowego INPP (integracja odruchów)" wg metody dr Sally Goddard-Blythe.

Inne doświadczenia zawodowe:
  • wolontariat w Fundacji Wspólnota Nadziei (działającej na rzecz pomocy dorosłym osobom z autyzmem) na Farmie Życia w Więckowicach;
  • staż w Fundacji SYNAPSIS w Zakładzie Aktywności Zawodowej dla Osób z Autyzmem „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” z siedzibą w Wilczej Górze.